STRONA INTERNETOWA
W PRZEBUDOWIE


Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Zakład Aparatury Jądrowej - HITEC

ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock

Email: zdaj@ncbj.gov.pl
Telefon: (+48 22) 273 21 00
Fax: (+48 22) 273 15 01