Dla medycyny

Zakład Aparatury Jądrowej HITEC (ZdAJ) rozwija urządzenia stosowane w medycynie opierające się na akceleratorach napromieniowujących wiązkami fotonowymi i elektronowymi oraz urządzeniach z nimi współpracujących, takich jak stoły terapeutyczne. W swojej ofercie posiadamy także drzwi osłonowe dostosowane do każdego rodzaju bunkrów akceleratorów medycznych.  

Naszym najnowszym projektem w dziedzinie akceleratorów medycznych jest urządzenie do terapii śródoperacyjnej. Jest to akcelerator elektronowy o szerokim spektrum emitowanych energii promieniowania oraz z dużym zakresem ruchów w polu pracy-polu operacyjnym. To precyzyjne urządzenie napromienia loże  bezpośrednio po usunięciu guza nowotworowego, jeszcze w trakcie zabiegu na sali operacyjnej. Taki rodzaj terapii pozwala znacząco skrócić całkowity czas leczenia oraz poprawić jakość życia pacjentów. Akcelerator śródoperacyjny może być stosowany do leczenia nowotworów piersi, a również coraz częściej: jamy brzusznej, odbytu, trzustki, mięsaków oraz płytko ulokowanych schorzeń u dzieci.
Logo NCBIJ
Deklaracja dostępności
Skróty klawiaturowe: włącz | wyłącz | lista
Kontrast i czcionka: Contrast +- | Text +-