logos

Deklaracja dostępności cyfrowej serwisu internetowego HITEC (ZdAJ)

Deklaracja dostępności hitecpoland.eu

Zakład Aparatury Jądrowej (ZdAJ) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony intranetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Aparatury Jądrowej

Strona internetowa ZdAJ, jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Część ilustracji nie ma tekstów alternatywnych, które będą stopniowo uzupełniane.
 2. Na stronie internetowej nie ma filmów.
 3. Niektóre treści utworzone przed datą wejścia w życie ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Udogodnienia

 1. Użytkownik może poruszać się po serwisie na pomocą klawisza Tab (Windows - klawisz Tab; Mac - klawisz Tab + Option):
  • Wciśnięcie Tab oznacza przejście do kolejnych elementów strony;
  • Wciśnięcie Shift + Tab oznacza cofanie po elementach
  • Wciśnięcie Enter oznacza otwarcie podstrony.
 2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (dla Windows : CTRL, dla Mac: Command):
  • CTRL+ a – zaznacz wszystko
  • CTRL+ w – zamknij stronę
  • CTRL+ p – drukuj stronę
  • CTRL+ d – dodaj wyświetlaną stronę do ulubionych zakładek
  • CTRL+ f – wyszukiwanie frazy na stronie.
 3. Do strony ZdAJ dodano skróty klawiaturowe. Poniżej lista skrótów (odpowiednio dla Windows przed skrótem należy dodać lewy Alt tj. Alt + skrót, dla Mac należy dodać przycisk Option, tj. Option+skrót):
  • a – przejście do Deklaracji dostępności
  • c – przełącz kontrast
  • f – zwiększ / zmniejsz wielkość czcionki
  • n – przejście do strony głównej NCBJ.
 4. Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu i tła, dzięki czemu informacje są czytelne również dla osób słabiej widzących. W pasku przewijania po prawej stronie ekranu udostępniliśmy przycisk zwiększenia kontrastu strony oraz przycisk powiększenia czcionki na stronie.
 5. Przyciski włączenia i wyłączenia skrótów klawiaturowych dostępne są na dole strony (w stopce)


Logo NCBIJ
Deklaracja dostępności
Skróty klawiaturowe: włącz | wyłącz | lista
Kontrast i czcionka: Contrast +- | Text +-