Dla nauki

Jako jednostka Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Zakład Aparatury Jądrowej angażuje się w szereg projektów o charakterze czysto naukowym i stale współdziała z wiodącymi laboratoriami z całego świata. Jesteśmy szczególnie dumni ze współpracy z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN oraz udziału w projekcie modernizacji Wielkiego Zderzacza Hadronów – największego i najważniejszego urządzenia badawczego, jakie kiedykolwiek zbudowano. Udział w tego typu przedsięwzięciach naukowych jest dla Zakładu Aparatury Jądrowej niezastąpionym źródłem inspiracji i pomysłów do wdrażania w kolejnych generacjach naszych produktów.Logo NCBIJ
Deklaracja dostępności
Skróty klawiaturowe: włącz | wyłącz | lista
Kontrast i czcionka: Contrast +- | Text +-