logos

O nas

Zakład Aparatury Jądrowej HITEC (ZdAJ) jest zakładem Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) zajmującym się konstruowaniem, produkcją, sprzedażą i serwisem urządzeń mających zastosowanie w sektorze przemysłowym i medycznym.
Ponad 100 wysoko wykwalifikowanych pracowników  Zakładu Aparatury Jądrowej blisko współpracuje z częścią badawczą Narodowego Centrum Badań Jądrowych, usprawniając istniejące i rozwijając nowe produkty.
Posiadamy zaplecze technologiczne oraz przede wszystkim własną nowoczesną halę produkcyjną i  pomieszczenia niezbędne do pracy z urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące. Dzięki temu możemy zaoferować szeroki zakres usług z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury.
W Zakładzie Aparatury Jądrowej został wdrożony i certyfikowany zintegrowany system zarządzania jakością wg norm ISO 9001 i ISO 13485, a także Wewnętrzny System Kontroli. Dyrektor NCBJ ZdAJ ustanowił Politykę Jakości oraz Politykę Kontroli Obrotu jako wyraz dążenia do ciągłego doskonalenia organizacji i oferowanych wyrobów oraz usług.Logo NCBIJ
Deklaracja dostępności
Skróty klawiaturowe: włącz | wyłącz | lista
Kontrast i czcionka: Contrast +- | Text +-